لیست دوره ها

ه- سازمان موفق ، خانواده موفق ( ویژه سازمانها ) :

 1. سازمان موفق خانواده موفق
 2. مدیریت خانواده برای پرسنل خلاق
 3. نقش شادکامی پرسنل در پیشرفت سازمان
 4. سرمایه انسانی در خانواده های یک سازمان
 5. مدیریت منابع انسانی از طریق سالم سازی خانواده ها
 6. سازمان خلاق با خانواده هایی سالم
 7. افزایش بهره وری سازمانی با مدیریت خانه و خانواده
 8. تصویر ذهنی سازمانی و خانواده خلاق
 9. چگونه فرزندان پرسنل به سازمان ما افتخار کنند
 10. شیوه های مدیریت و سالم سازی خانواده های یک سازمان
 11. مدیریت سازمانی و افزایش روحیه خانواده های سازمان
 12. فرهنگ سازمانی ، فرهنگ خانوادگی

111

11

1

کپی رایت 2014 :: کلیه حقوق متعلق به موسسه خانه مهر نمایندگی انجمن مطالعات خانواده کشور می باشد

طراحی سایت و توسعه : ناوک آسیا